Kallelse till årsmöte 4 mars kl 20:00!

Söndagen den 4 mars kl 20.00 i Judolokalen

Styrelsen föreslår en stadgeändring i “1 § Ändamål”

Nuvarande lydelse:
Föreningen skall bedriva följande idrotter: Judo samt komplementträning.

Förslag till ny lydelse:
Föreningen skall bedriva följande idrotter: Judo, jujutsu samt därmed förenlig verksamhet.

Välkomna!